System zgłoszeń naruszeń w firmie SpecBox

Celem systemu zgłoszeń naruszeń jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa oraz wewnętrznych standardów SPECBOX NS Sp. z o. o. sp. k. al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków. System sygnalizowania jest dla nas rzeczywistym narzędziem diagnozowania nieprawidłowości, które mogą pojawić w spółkach. Gwarantuje pełną anonimowość i największą możliwą ochronę osobom, które chcą poinformować o istotnych kwestiach dotyczących spółki SPECBOX NS Sp. z o. o. sp. k.. Dochodzenie wewnętrzne rozpoczynane jest po zbadaniu faktów i jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia. System zgłaszania nieprawidłowości nie ogranicza się tylko do kanałów anonimowych. Możliwy jest również kontakt osobisty.

Więcej informacji o Compliance dostępne jest tutaj.

Adres korespondencyjny:

SPECBOX NS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Puszkarska 7f
30-644 Kraków

Doręczenie osobiste:

SPECBOX NS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Puszkarska 7f
30-644 Kraków

Kanały anonimowe:

Onlinehttps://holding1.zalezymi.pl

E-mailetyka@holding1.pl